Laatste Nieuws - Nieuwsarchief

Bekijk onze Zeescoutsbasis vanuit de lucht!

Bericht geplaatst op : 04-07-2017

De voordelen van een duolegaat- Hoe kan ik de Zeescouts in mijn testament opnemen zonder dat mijn familieleden hierdoor benadeeld worden?.

Het duolegaat is een van de best bekende technieken in de successieplanning. Het bestaat erin om de successierechten door een VZW of een stichting te laten dragen, en hiervoor een testament op te maken.

Op die manier kan men in zijn testament een VZW bevoordelen, terwijl de familieleden toch niet minder erven, integendeel, zelfs méér kunnen erven.

Dit is het geval voor mensen met grotere vermogens, maar ook voor mensen zonder kinderen, die enkel neven of nichten nalaten.

Neven en nichten moeten namelijk al dadelijk 45% aan successierechten betalen. Dit tarief loopt al gauw op tot 65%.

Met een duolegaat maakt men een testament op waarin men heel zijn nalatenschap nalaat aan een VZW, maar waarbij men die VZW de last oplegt om een deel van de nalatenschap aan een familielid te laten, én op dat deel de successierechten te betalen.

Vzw’s betalen op het deel dat aan hen toekomt slechts 8,5 % successierechten.

Doordat het familielid minder erft, moet het ook minder successierechten betalen, en kan het erop neerkomen dat het familielid netto méér overhoudt.

Een cijfervoorbeeld om dit duidelijk te maken:

Iemand laat een vermogen van 200.000 euro na, dat volledig toekomt aan één neef.

Die neef zal hierop 110.000 euro successierechten moeten betalen, en houdt netto 90.000 euro over.

Indien de erflater een testament opmaakt en daarbij alles nalaat aan een VZW, op last 100.000 euro na te laten aan die neef, vrij van successierechten, is de situatie als volgt:

De VZW betaalt 100.000 euro aan de neef, en betaalt eveneens de successierechten op dit bedrag (47.500 euro). Van de 200.000 euro blijft er dus nog 52.500 euro over.

Dit komt toe aan de VZW, en op dit bedrag moet de VZW nog 8,5 % successierechten betalen, (4.462,50 euro) waardoor de VZW nog netto 48.037,50 euro overhoudt.

Op die manier heeft de erflater dus méér nagelaten aan zijn neef (100.000 euro in plaats van 90.000 euro) én heeft de erflater de VZW kunnen bevoordelen voor 48.037,50 euro.
Dit bericht is bestemd voor lezers met een groot vermogen of geen kinderen hebben en die eraan denken ZEESCOUTS AAN DE STROOM op te nemen in hun testament.
(Of mensen die zelf erfgenaam zijn van mensen in deze situatie).

Dit is dus perfect mogelijk, zonder dat uw familieleden hier nadeel van ondervinden. Integendeel: het kan hen zelfs tot voordeel strekken!

Indien u hier vragen bij heeft, mag u me altijd contacteren. Ik kan dan met u, aan de hand van uw vermogen en van uw familiale situatie, nagaan wat de concrete gevolgen zijn van het opmaken van een testament, waarbij de Zeescouts bevoordeeld worden.

Pieter HERMAN
Notaris
pieter.herman@rochtus-herman.be – 03/233.17.66

Bericht geplaatst op : 17-06-2017

Eerst Volgende Activiteit