Over ons

OVER

ONS

WAT, WIE & WAAROM?

Op onze prachtige zeescoutsbasis, met zicht op de Antwerpse rede, huizen er maar liefst 4 zeescoutsgroepen, aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW.

Elke scoutsgroep heeft ondersteuning nodig.

Zowel materieel als financiëel. Daarom heeft elke groep een ondersteunende Vriendenkring*. Zij helpen de groepen meestal met het materiaal, de boten en de inrichting van de lokalen.


Het terrein en de gebouwen echter, dienen ook onderhouden te worden, en ook dat kost een centje. Daarom is er de Koninklijke Vereniging der Baden-Powell Zeescouts van Antwerpen VZW.


Sinds kort is er ook de Pier165 VZW, die eerder de verhuur van de gebouwen beheert, om zo het bestuur van de vereniging te ontlasten.


Ingewikkeld?

Misschien kan onderstaand schema het één en het ander verduidelijken.Structuur*

WAT, WIE & WAAROM?

Zoals bij elke vereniging draait het allemaal om vrijwilligers.

Binnen de Vereniging de Koninklijke Baden-Powell Zeescouts van Antwerpen VZW zijn dat stuk voor stuk mensen die zeescouting in hun hart dragen, meestal zelf oud-zeescout.


Het is zo dat in het bestuur van de Vereniging zowel elke zeescoutsgroep als elke vriendenkring vertegenwoordigd is.

Hieronder vind je meer info over de samenstelling van het bestuur.


Wie is wie*

Samenstelling bestuur en functies werkjaar 2022-2023:

Nemen deel aan het maandelijks Bestuursorgaan, zonder stemrecht:

Overige leden:

WAT, WIE & WAAROM?


     “Zet gijlie dat werk voort”


 

Dit waren de laatste woorden van onze stichter “Menheer Georges”,

Georges De Hasque (° 2 december 1876 -† 13 maart 1933)

 

En dat is ook gedaan. Al beschikten de latere leiders niet over de financiële middelen waarover Menheer Georges kon beschikken, toch hadden ze de morele stuwkracht om het werk van hun stichter verder te zetten, te verstevigen en te laten groeien.


Dat is ook wat onze Vereniging, nu bijna 100 jaar doet, het werk verder zetten, verder bouwen aan de zeescoutsbasis, een vaste waarde op de Antwerpse Linkeroever.

Zoals Master Marcel Antheunis altijd zei: “ ’t is allemaal voor onze jongens”  en ondertussen ook voor onze meisjes, kortom voor onze Zeescouts.*

Opmerking:

Op gans deze pagina wordt er gesproken over Vriendenkringen, omdat deze term doorgaans veel gebruikt wordt. Deze groepsondersteunende VZW's hebben echter officiële benamingen.

Hieronder worden deze opgesomd ter vervollediging:

Vriendenkring 1e Georges De Hasque

=

Vriendenkring 1e Zeescouts Antwerpen VZW

Vriendenkring 2e Corneel Mayné

=

Beschermcomité Corneel Mayné 2de B.P. Zeescouts VZW

Vriendenkring 9e Sus Antigoon

=

Vriendenkring 9e Sus Antigoon Zeescouts VZW

Vriendenkring 13e Sint-Joris

=

Vriendenkring 13 Zeescouts VZW