projecten

ZAS

STEUNT

PROJECTEN

"... een jeugd te bezorgen in vreugd en deugd..."

                                                         -Georges De Hasque-

INFORMATIE

Onze Vereniging ontving in 2018 een mooi legaat, hierdoor kunnen wij het ZAS-project verder afwerken, maar proberen we ook andere verenigingen mee te laten genieten.


Zij moeten wel eenzelfde doelstelling nastreven als onze Vereniging, nml. nautisch jeugdwerk, waar opleiding, samenwerking, solidariteit en respect in het vaandel staan.

VOORWAARDEN

De spelregels voor het indienen van de projecten zijn als volgt:


Naar vorm:

De solliciterende organisatie is Belgisch en realiseert het project in België. Deze organisatie is geen vennootschap en heeft geen commercieel oogmerk. Aanvragen van sportverenigingen en van feitelijke verenigingen zoals voor een wijkfeest, buurtfeest of jubileumfeest komen niet in aanmerking.


Na toewijzing van een budget dient het project opgestart te worden binnen de zes maanden na toewijzing en dient het gerealiseerd te zijn ten laatste binnen een termijn van 24 maanden na toewijzing, behoudens andere overeengekomen termijnen.


Organisaties die een steunvraag indienen, vullen daartoe onderstaand formulier in, en verklaren op eer te voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

Een organisatie kan maximaal één aanvraag om de 3 jaar indienen.


Naar inhoud:


  • Het project past in één van de domeinen van Koninklijke Vereniging der Baden-Powell Zeescouts van Antwerpen VZW, nl. een jeugdvereniging met een nautische werking.
  • De financiële steun komt ten goede aan een organisatie of vereniging en niet aan één of meerdere fysieke personen.
  • De financiële steun komt rechtstreeks ten goede aan de organisatie of vereniging.  Indirecte steun komt niet in aanmerking.
  • De aanvraag wordt tijdig ingediend en dit voor de deadline die vermeld staat op het aanvraagformulier.
  • Het project voldoet aan minstens één van de volgende waarden:

          Opleiding – samenwerking – solidariteit – respect

Ingevuld formulier mailen naar adviesraad@zasantwerpen.be


Aanvragen dienen steeds ingediend te worden voor 31 december. 


Goedgekeurde toelagen wordt uitgereikt tijdens Opening Vaarseizoen in april van het volgende jaar.

Goedgekeurde projecten in 2020

92929387_819634448559115_8522614428493938688_o
93422684_819633961892497_794241295294922752_o
93767269_819633815225845_8443215953663098880_o
93246076_819633675225859_3353601470778834944_n

Vriendenkring Zeescouts Willebroek VZW


Dat achter elke scoutsgroep een stevige VZW staat, is algemeen geweten. Dat kon je ook al lezen bij OVER ONS.


Bij de NIEUWE ZEESCOUTSGROEP te Willebroek is dat niet anders. De Vriendenkring van de 20e Rupera Zeescouts vroeg onze steun aan voor volgende projecten:

  • de huur van het terrein het eerste jaar
  • de herstellingen aan twee gekregen vauriens.
  • de aankoop van een derde vaartuig.
  • het uitrusten met kamp- en werkmateriaal.


Volg de vorderingen van deze groep op hun website of facebookpagina.

vzw Vriendenkring Lange Wapper Sea - Scouts and Sea - Guides van
Antwerpen


Dat wij niet de enige zeescouts zijn met stevige bouwplannen is al lang geweten, en ver moet je daarvoor niet kijken. Ook onze collega's van de FOS vernieuwden een heel stuk van hun gebouwen en terrein.


Zij vroegen steun voor het realiseren van hun project NOVAJUNIOR:


"door de goede samenwerking van leiding, ouderparticipatie en vriendenkring, ondergaat de eenheid een opmerkelijke ledenstijging (ca. 200 leden) en heeft de eenheidsleiding beslist om een extra speltak (groep jongeren van een bepaalde leeftijdscategorie) in te richten. Dergelijke speltak vereist gepaste accommodatie waarbij het project NOVAJUNIOR beantwoordt aan de nood van een veilig en modern nieuw scoutslokaal.


Volg deze groep via hun website of facebookpagina.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren